TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU » BAN GIÁM HIỆU

 

HIỆU TRƯỞNG
BÙI MẠNH TUÂN

 

      -        Năm sinh: 1971

-        Học vị: Tiến sĩ


 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ĐẶNG CÔNG QUỐC

 

      -        Ngày sinh: 21/06/1968

-        Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính 
 
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN ANH TUẤN

 

      -        Năm sinh: 1974

      -        Học vị: Tiến sĩ

 
 
 

 

 
 Tra cứu thông tin đăng ký
tuyển sinh 2020
Tra cứu thông tin văn bằng Tra cứu thông tin
trúng tuyển 2019