HOME » INTRODUCTION » BAN GIÁM HIỆU

BOARD OF MANAGEMENT

 Board of Management consists of the Principal and two Vice Principals.

 

 

PRINCIPAL

 
LE THANH BINH
 
-        Date of birth: 21/02/1951
-        Diplomas: Master, Senior Lecturer
-        Medals:
§         Honourable Officer Medal
-        Meritorious Teacher
-        Tel.: 08.38978500 – 0903739156 (mobile)
-        Email: hieutruong.ces@gmail.com
 
 
 
VICE PRINCIPAL
HOANG XUAN CANH

        -        Date of birth: 21/02/1951
Diplomas: Senior Lecturer
-        Medals:
§         Liberation Medal: first – rate, second – rate and third –rate.
§         Victory Medal: third –rate.
§          Resistance War Medal: third –rate.
-        Meritorious Teacher
 
 
 
 
VICE PRINCIPAL
NGUYEN THAC SAN

       -     Date of birth: 03/8/1952

-        Diplomas: Master, Senior Lecturer
-        Meritorious Teacher
-        Medals:
§         Resistance War Medal: second – rate
§         Medal for Devotion to Education.
§         Medal for Devotion to Vietnam Industrial Development
-        Tel.:
§         Office: 08.62804084
§         Mobile: 0913.966.304
§         Home: 08.3.872.40.48
§         Email: thacsan@gmail.com
-        Home Address: 362 Huynh Tan Phat, Binh Thuan Ward, District 7, HCM City.
 
 Tra cứu thông tin đăng ký
tuyển sinh 2021
Tra cứu thông tin văn bằng Tra cứu thông tin
trúng tuyển 2021


Bạn đã tìm việc thông qua

Trung tâm giới thiệu việc làm >>


Bản đồ vị trí
Liên kết Website
Số lượng truy cập

© Copyright 2009