HOME » DEPARTMENTS » FINANCING AND ACCOUNTING DEPARTMENT
FINANCING AND ACCOUNTING DEPARTMENT
 
      Functions:
o       Financing Management, including all the incomes and expenditure.
o       Property Management such as land, buildings, workshops, equipments, etc.

      Personnel:

     -          Total: 05
     -          Tel.: 08 37312369
     -          Manager: Nguyen Thi Hung
o       Diploma: Bachelor Degree.
o       Mobile: 0908279694
o       Email:  trannguyen@yahoo.com
 
 Tra cứu thông tin
xét tuyển 2018
Tra cứu thông tin văn bằng


Bạn đã tìm việc thông qua

Trung tâm giới thiệu việc làm >>


Bản đồ vị trí
Liên kết Website
Số lượng truy cập

© Copyright 2009