16/05/2024

45 Lượt xem

Đào tạo theo địa chỉ

Đào tạo theo các chương trình ngắn hạn, bồi dưỡng tay nghề cho công nhân của các công ty, doanh nghiệp.

Đào tạo, thi nâng bậc thợ

Các công ty, doanh nghiệp đã liên kết thực hiện đào tạo với Trường:

–          Công ty thép Thủ Đức.

–          Công ty dệt may Nha Trang.

–          Công ty X28 – Bộ quốc phòng.

–          Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân.

–          Công ty Dệt May 7.

–          Công ty giày BITA’S.

–          Công ty cổ phần Thắng Lợi.

–          Công ty cổ phần may Việt Tiến .

–          Tổng công ty Phong Phú.

–          Công ty cổ phần dệt Việt Thắng.

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN