Liên hệ :: Trường Cao đẳng Công Thương TP.Hồ Chí Minh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

 Địa chỉ: Số 20 Tăng Nhơn Phú - Phường Phước Long B - Thành phố Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

 Điện thoại: 091 553 3130 - 028 3731 2370

 Email: daotao@hitu.edu.vn

 

Gửi thông tin liên hệ

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN